Kwaliteit(sZorg) van Ergo Vitaal

Dia1

Onze mensen bepalen in grote mate de kwaliteit van de door Ergo Vitaal geboden zorg. Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers geregistreerd in het paramedisch kwaliteitsregister. Om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden, volgen zijn regelmatig specifieke opleidingen, symposia, en trainingen.

Onze ergotherapeuten komen uit de verpleeghuiszorg (AWBZ). Zij hebben daar ruime ervaring opgedaan waardoor zij beschikken over betrouwbare methodieken, brede kennis van hulpmiddelen én relevante wet- en regelgeving, waaronder vergoedingen door ziektekostenverzekeraars en de WMO.

Ergo Vitaal houdt anonieme klanttevredenheidsonderzoeken (conform CCE) en heeft daarbij in 2018 een gemiddelde score van 8,4. Uiteraard zijn wij daar als zorgverlener erg trots op en streven ernaar tenminste dezelfde score te behalen, zo niet deze te verbeteren, naar de toekomst toe.